INTENTIA MEA

DSC07005Prezentul material se adresează celor interesaţi, cu scopul de a ajuta înţelegerea rezolvării problemelor de Chimie, Tehnologie chimică ṣi Chimie analitică. Fiecare problemă are o „cheiţă”, o abordare logică, care după ce a fost găsită, îţi dă satisfacţia succesului, a reuṣitei. Are și chichițe!
Nu am pretenţia cã le ştiu pe toate. Ofer nişte instrumente de rezolvare şi sunt sigurã cã vei descoperi alte cãi de rezolvare, care te vor bucura. Chimia nu se memoreazã, ea se înţelege prin observaţii fãcute prin exerciţii, experimente şi constatãri asupra fenomenelor din naturã. Am avut pãrinţi şi profesori, care mã puneau sã mã întreb: „De ce?” şi „La ce ajutã?” şi „Cum ar fi pe altã cale?”
Există la ora actuală suficiente informaţii privind rezolvarea problemelor de Chimie şi Chimie analitică, fiecare autor vrea să ajute la însuşirea tehnicilor de rezolvare şi pregătirea examenelor din aceste discipline. Am constatat cu durere, că mulṭi elevi, fiindcă au dificultăṭi la Chimie, nu pot “înṭelege” discipinele tehnice: Tehnologia chimică, Chimia analitică, Exploatarea ṣi întreṭinerea utilajelor, Protecṭia mediului, Tehnici de laborator, etc.  Ỉn acest context am vrut să creez un blog în care să se reflecteze relaṭia dintre Chimie ṣi Chimia Industrială. Blogul poate oferi meditaţii gratuite on-line elevilor şi studenţilor de la facultãţile de Chimie interesaţi de o anumită temă, de un anumit conţinut. De aceea i-am dat dat acest  nume îndrãzneţ de “Chimie Anorganicã Meditații”. Intenţia mea este sã ofer modele de probleme rezolvate, de la temele:

 • Dizolvarea si factorii care influenteaza dizolvarea.
 • Solubilitatea. Solutii apoase de acizi (tari si slabi) si baze (tari si slabe);
 • pH-ul solutiilor apoase.
 • Echilibrul chimic. Legea actiunii maselor. *Kc,*Ka, *Kw *Principiul lui Le Châtelier si factori care influenteaza echilibrul chimic.
 • Reactii redox. Reactii chimice.
 • Legile gazelor.
 • Probleme de chimie analitică.
 • Tehnologie chimică

Bibliografie

 •  http://www.tvet.ro/index.php/ro/curriculum/153.html;
 •  ing. Aurelia Buchman, ing. Mihaela      Marincescu, Auxiliar curricular clasa a XI-a, Ciclul superior al liceului      tehnologic,  Domeniul: CHIMIE INDUSTRIALĂ, Nivelul: 3;
 •  Luminiţa Vlãdescu, Chimie, manual  pentru clasa a IX-a, Editura Didacticã şi Pedagogicã, R.A., Bucureşti,      1993;
 •  Vasilica Croitoru, D.A.      Constantinescu, Aplicaţii  şi probleme de Chimie Anorganicã, Editura      Tehnicã 1979;
 •  A.A. Iaroslavţev, Exerciţii şi  probleme de chimie anorganicã, Editura tehnicã, Bucureşti, 1960.

28.03.2013

Maria Elena Udrea

profesor la Liceul Tehnologic Ocna Mures, Alba

1-Poza 1 Blog

MY INTENTION

This blog is a voluntary concept and project initiative of the Association “Ray of Hope from Ardeal”, Unirea, Alba department, Romania. This voluntary project Coordinator is Teacher Maria Elena Udrea.

This blog named Anorganic Chemistry Tutoring aims to offer free solved problems in Chemistry and Analytical Chemistry supporting pupils and students and anyone interested in understanding Chemistry problem solving. Each problem has a “key” and a logical approach helping interested people in finding success in Chemistry problem solving. There are many information sources for pupils and students and each author intents to help them to get the necessary techniques in solving Chemistry problems and preparing the exams. There is a difficulty in understanding fully the Chemistry problems, and through this blog, I come as close as I can for pupils and students who are interested in a certain theme with a certain content. This is the reason I named the blog ”Anorganic Chemistry Tutoring”.

 

 

Reclame